2013_03_01_13_44_32.png

Zateplená plochá strecha s klasickým poradím vrstiev

 

Obrazové špecifikácie

 

1. Zateplená plochá strecha s asfaltovým systémom.

2. Zateplená plochá strecha s štrkovým zásypom.

 

 

Ploché strechy so zabudovanou parozábranou sa používajú na dosiahnutie priaznivého vlhkostného stavu strešného plášťa. Na nosnú prípadne vyspádovanú vrstvu stavebnej konštrukciu umiestňujeme parozábranu, ktorá je nepriepustne napojená na všetky prestupujúce a ukončovacie konštrukcie. Môže byť na podkladnej konštrukcii voľne položená, bodovo natavená, alebo nalepená vo forme samolepiaceho pásu. Parozábrana znižuje parciálny tlak vodných pár a obmedzuje vznik kondenzácie v strešnom plášti. Z tohto dôvodu je umiestená čo najbližšie k vnútornému povrchu skladby strešného plášťa. Nad parozábranou je umiestnená tepelná izolácia a hydroizolačný systém.